Povinnosti řidiče taxislužby zde:

Umístění průkazu řidiče taxislužby (žluté karty) se zabývá zákon o silniční dopravě, konkrétně §21d a říká: “Při nabízení a poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících, vozidlem taxislužby je řidič taxislužby povinen mít ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby tak, aby byl z místa cestujícího viditelný a čitelný.” 

Místo umístění evidenční nálepky vozidla taxislužby vychází z Metodické pomůcky pro dopravce a řidiče ke změnám právní úpravy taxislužby v r. 2020, která je ke stažení na stránkách Ministerstva dopravy. Konkrétně v tomto dokumentu je uvedeno “Nálepku dopravce umístí zevnitř na pravý dolní okraj čelního skla vozidla (dolů před spolujezdce).”

 

Technická prohlídka vozidla taxislužby musí být ve lhůtě 1 roku od zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 1 roku ode dne provedení předchozí technické prohlídky. Tuto povinnost upravuje zákon 56/2001 o Podmínkách a provozu vozidel na pozemních komunikacích, konkrétně §40.

 

Ověření průkazu řidiče taxislužby a ověření vozidla taxi můžete provést v portálu dopravy od Ministerstva dopravy.

 

Identifikovaná osoba